Deze handleiding legt uit hoe je de weergave van het formulier op de website aan kunt passen. Met de weergave bedoelen we zaken als indeling en teksten. De stijling van het formulier staat hier los van.

Om de weergave van het formulier aan te kunnen passen moet je het venster met de eigenschappen van het formulier openen.

Teksten omtrent het formulier

De eerste twee eigenschappen die je aan kunt passen zijn tekstueel. Zo kan je bij "Tekst na opslaan" de tekst opgeven die getoond moet worden nadat het formulier verzonden is. In deze tekst kan je de bezoeker informeren over wat er met de gegevens zullen worden gedaan nu je deze hebt ontvangen.

De tekst die je in kunt stellen bij "Tekst verstuurknop" wordt getoond in de verstuurknop onderaan het formulier.

Indeling aanpassen

Er zijn 3 opties waarmee je de indeling van je formulier aan kunt passen:

Toon labels:

Met de "Toon labels" optie kan je aangeven of en waar de labels van het formulier getoond moeten worden. De labels zijn de teksten die voor of boven de velden staan en aangeven wat er ingevuld moet worden. Voor de plaatsing van de labels zijn 3 opties:

  • vóór de velden: toont de labels links en de velden rechts er van.
  • in de velden: toont het label in het veld. het label is dan alleen zichtbaar als het veld leeg is. Zodra de bezoeker begint met typen verdwijnt het label
  • niet: toont geen labels

LET OP: afhankelijk van de stijling kunnen de labels bij "vóór de velden" in veel gevallen ook boven de velden getoond worden. Zeker op mobiel is dit vaak het geval.

Aantal kolommen:

Het aantal kolommen dient gebruikt te worden in combinatie met het "Toon labels" veld. Indien de labels voor de velden getoond worden zijn er 2 kolommen nodig: 1 voor de labels en 1 voor de velden. Worden de labels niet of in de velden getoond is er maar 1 kolom nodig.

Het aantal kolommen kan echter ook gebruikt worden om geheel andere indelingen te maken. Geef je evenveel kolommen op als er velden zijn en plaats je de labels in de velden dan wordt het formulier getoond als 1 regel.

Fouten weergave:

Met de foutenweergave kan je aangeven waar de fouten getoond moeten worden. Tenzij er specifieke stijling is toegepast is het aanbevolen hier te kiezen uit één van de volgende twee opties:

  • Boven de velden: toon een foutmelding boven het veld als het veld niet correct is ingevuld.
  • Onder de velden: toon een foutmelding onder het veld als het veld niet correct is ingevuld.

Secties

In het veld secties kan je aangeven welke secties getoond mogen worden. Hiervoor dienen eerst de secties bij de formuliervelden ingevuld te zijn:

Handleiding over het werken met secties in de formulierenmodule

Om enkel de velden uit een sectie te tonen vul je hier de sectie in en sla je de aanpassingen op. Ververs daarna de pagina om het nieuwe formulier te zien. Let wel: velden zonder sectie worden nu ook niet meer getoond.

Als je velden uit meer dan één sectie wilt weergeven kan je de secties opgeven door ze met een komma te scheiden. Bijvoorbeeld: beide,nonprofit.

Eindigen op een andere pagina

Het is mogelijk om de bezoeker na het invullen van naar een nieuwe pagina te verwijzen. Bijvoorbeeld om een uitgebreide uitleg te tonen over wat er met de gegevens gebeurt of om de bezoeker op een vervolgactie te wijzen.

Omdat er even tijd zit tussen het verwerken van het formulier en het laden van de nieuwe pagina kan je het beste daar even een melding van maken in de tekst na het opslaan (zie uitleg hierboven). Je zou een tekst als "uw gegevens worden verwerkt" of "uw wordt nu naar de pagina ... gebracht" kunnen plaatsen.