Webanizr Logo
Open / sluit menu

Deze handleiding legt uit hoe je visualisatie kan maken met Kibana. Voor deze handleiding gaan we er van uit dat je ingelogd bent op je Kibana omgeving en dat er al zoekopdrachten gedefiëerd zijn.

De visualisatie tab

Om te beginnen met Visualisaties klik je in het linkermenu op Visualise. In het rechtermenu opent dan het dashboard waar in je je opgeslagen visualisaties ziet.

Visualisatie tab

Nieuwe visualisatie

Klik op de plus knop om een nieuwe visualisatie te maken. Wil je een bestaande visualisatie bewerken? Klik dan op naam van de visualisatie zelf.

Nieuwe visualistatie

Type visualisaties

Binnen Kibana kan je kiezen voor vele type visualisaties. We behandelen in deze handleiding enkele veel voorkomende visualisaties, zoals de balkengrafiek, taartdiagram en overzichtslijst. De overige visualisaties werken volgens hetzelfde principe. Deze zijn na enige oefening ook eenvoudig aan te maken.

Type visualisaties

Zoekresultaten selecteren

Nadat je het type visualisatie hebt geselecteerd (onder elke voorbeelden) moet je de zoekresultatenset selecteren waar je de visualisatie op wilt baseren. Je selecteerd deze door op de naam van de set te klikken.

Zoekresultaten selecteren

Gegevenslijst (Data Table)

Met de gegevenslijst kan je eenvoudig statistieken zichtbaar maken in een tabeloverzicht. Het is zowel mogelijk om data te grouperen als te sorteren.

Om dit type visualisatie aan te maken klik je op het type Data Table.

Je ziet nu rechts waarschijnlijk alleen een tabel met één getal. Om de tabel meer informatie te laten tonen klik je links op Split Rows. Hierna kan je de tabel verder onderverdelen op zoekterm of datum. Beide opties worden onder verder uitgelegd.

Als het goed is wordt nu rechts de gegroepeerde gegevens getoond. Zie onderaan deze handleiding hoe je deze visualisatie op kan slaan.

Gegevenslijst

Taartdiagram (Pie)

Een taartdigram kan aangeven wat de verhoudingen tussen verschillende gegevens zijn. Om een taardiagram aan te maken klik je op de Pie optie bij de types.

Nadat je de zoekresultatenset hebt gekozen (zie boven) zie je een grote ronde circel in één kleur. Om de taartdiagram verder te verdelen kan je kiezen Split Slices. Hierna kan je verder groeperen op zoekwoord of op datum. Beide opties worden onder verder uitgelegd.

Als het goed is wordt nu rechts de gegevens als taartdiagram getoond. Zie onderaan deze handleiding hoe je deze visualisatie op kan slaan.

Taartdiagram

Staafdiagram (Horiontal / Vertical bar)

Een staafdiagram kan goed de verhouding tussen de grootte van sets laten zien. Een staafdiagram werkt beter dan een taartdiagram als er meer dan 5 sets zijn, of als je wil zien wat de kleinste of grootste set is.

Om een staafdiagram te maken kies je bij de types uit Horizontal of Vertical Bar.

Nadat je de zoekresulatenset hebt gekozen (zie boven) zie je één grote staaf. Om deze verder te verdelen over meerdere staven kies je voor X-Axis of Y-Axis. Daarna kan je verder groeperen op zoekterm of datum. Hoe dat werkt wordt hieronder verder uitgelegd.

Staafdiagram

Groeperen op zoekwoord

  1. Bij het veld onder Aggregation selecteer je de optie Terms.
  2. Kies bij Field het veld waar je op wilt groeperen
  3. Bij Order kies je nu of je de gegevens oplopend of aflopend wil tonen en hoe veel resultaten je wilt tonen
  4. Klik nu boven in op de groene play knop
Groeperen op zoekwoord

Verdeling op basis van datum

  1. Bij het veld onder Aggregation selecteer je de optie Date Histogram.
  2. Kies bij Field het veld waar je op wilt groeperen
  3. Kies bij Interval hoe precies je de onderdeling wil hebben
  4. Klik nu boven in op de groene play knop
Verdeling op basis van datum

Visualisatie opslaan

Klik in het bovenmenu op de knop Save. Geef de visualisatie een name en klik op de knop Save. De visualisatie is nu opgeslagen.

Visualisatie opslaan
Dashboards maken op basis van bestaande data?

Veel data maar weinig tot geen inzicht? Wij helpen bestaande data to koppelen en daarna inzichtenlijk te maken in dashboards.