Privacy statement
Privacy statement

Accounts

Voor het aanbieden van onze diensten vragen wij jou een account aan te maken. Hierbij vragen wij je naam en e-mailadres. Wij gebruiken deze gegevens in ons contact met jou.

 

Informatie en nieuwsbrieven

We gebruiken het e-mailadres om je op de hoogte te houden van de status van je account, en de door jou afgenomen producten.

Daarnaast sturen we nieuwsbrieven naar onze actieve, betalende klanten en iedereen die zich inschrijft voor onze nieuwsbrief. Als je een gratis account aanmaakt zullen wij je dus geen nieuwsbrief sturen.

 

Factuurgegevens

Ga je van een gratis account naar een betalend account, dan vragen we je om aanvullende informatie ten behoeve van de facturatie, deze informatie is nodig om de facturen te kunnen adresseren. De gegevens die we voor dit doel aan je vragen zullen we uiteraard enkel voor dit doel gebruiken.

 

Delen en verkoop van je gegevens

De gegevens van je account en factuurgegevens worden niet gedeeld of verkocht aan andere partijen, met uitzondering van de partijen die genoemd staan in de volgende paragraaf.

 

Je gegevens in aanvullende systemen

Voor het versturen van nieuwsbrieven maken we gebruik van een extern mailing platform. Je ip-adres wordt gebruikt voor het bijhouden van statistieken in een extern systeem. Je gegevens in deze systemen mogen door deze partijen niet gebruikt worden voor enig ander doel dan het verzorgen van deze diensten aan ons. Als je aangeeft dat je jouw data gewist wilt hebben, dan zullen we ook de gegevens uit de aanvullende systemen verwijderen.

 

Persoonsgegevens binnen onze diensten

Mogelijk verzamel je gegevens bij het gebruik van onze diensten. Bijvoorbeeld via een formulier op jouw website die je via ons platform hebt opgezet. Voor deze gegevens zijn wij niet verantwoordelijk, deze vallen geheel onder jouw eigen verantwoordelijkheid.

 

Inzage van de gegevens

Het is medewerkers van Webanizr niet toegestaan de gegevens die jij verzamelt dmv van onze diensten te bekijken, wijzigen of exporteren zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming kan wel gevraagd worden door één van medewerkers als dit relevant is om een hulpvraag te kunnen beantwoorden. Als de hulpvraag zo gesteld is dat het duidelijk is dat hier voor persoonsgegevens worden ingezien, zal de vraag niet noodzakelijkerwijs gesteld worden door medewerkers van Webanizr, maar veronderstellen zij impliciete toestemming vanuit de hulpvraag.

 

Eigendom van de gegevens

Jij blijft eigenaar van de gegevens die jij verzamelt binnen onze diensten. We zullen de gegevens niet gebruiken voor onze eigen doeleinden.

 

Delen van gegevens

De gegevens die je verzamelt of opslaat binnen onze diensten worden niet gedeeld met andere partijen. De data blijft op binnen onze diensten, en is niet inzichtelijk voor externe partijen.

 

Opslag van de gegevens

Voor de opslag van data en de werking van data maken we gebruik van Amazon Web Services.

 

Locatie

Voor al onze opslag maken we gebruik van de datacentra van AWS in Ierland. De data wordt dus opgeslagen binnen Europa.

 

Toegang Amazon

Medewerkers van Amazon mogen de data niet inzien, verwerken, exporteren of kopiëren tenzij daar door Webanizr expliciet toestemming voor is gegeven.