Voor partners

Deze handleiding legt uit hoe je met woordenfilters bronnen (zowel interne als externe bronnen) kan verwerken tot bruikbare informatie. De gegevens bruikbaar maken doe je door alle gegevens uit alle bronnen te categoriseren op woorden, of zinsconstructies die voor jou belangrijk zijn.

Om woordenfilters te kunnen maken moet je eerst ingelogd zijn in het systeem.

Lijsten maken en beheren

Om je eigen lijsten te kunnen maken ga je naar de pagina voor woordenlijsten binnen je eigen portaal. Deze lijst is in eerste instantie nog leeg. Klik dan rechtsboven op het plus knopje. Voor de naam voor je lijst in en klik op opslaan. Een nieuwe lijst is nu aangemaakt.

Woorden toevoegen

Om woorden toe te kunnen voegen moet je eerst een lijst openen. Hiervoor klik je op de naam van de lijst. Je ziet dan een (in eerste instantie lege) lijst met woorden. Ook hier klik je op de plus om een nieuw woord toe te voegen. Voer het woord in en klik op opslaan.

Bruikbare woorden

Als je een nieuw woord toevoegd staat er rechts de status van het woord. In eerste instantie is dit "opgestart". Zodra de woordenlijst voor het eerst gebruikt is wordt gekeken of het woord ook in ons woordenboek voorkomt. Alleen woorden die in ons woordenboek voorkomen kunnen gebruikt worden. Als het woord gevonden is krijgt het de status "gereed". Mocht het woord er niet in voorkomen krijgt het de status "pauze". Ons team krijgt dan wel automatisch het verzoek te kijken of het woord alsnog opgenomen kan worden in het woordenboek,

Om direct te kunnen zien of een woord (inmiddels) al is opgenomen in het woordenboek kan je de bijwerk knop (twee draaiende pijltjes) naast de statusvermelding gebruiken.